A gazdasági válság hatásának pénzügyi elemzése és bemutatása egy konkrét gépipari vállalkozás működésén keresztül 2007-2011 közötti időszakba

Dátum
2012-11-26T10:24:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom a 2007-es pénzügyi világválság hatását egy gépipari vállalkozás elemzésén keresztül. Az elemzést vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmezőségi mutatók segítségével hajtom végre. Továbbá összehasonlítom a vállalat válságkezelő stratégiájánák hatékonyságát az egyéb cégek eredményeivel. Végül javaslatokat tettem, hogyan lehetne még eredményesebbé tenni a válságból való kilábalást.

Leírás
Kulcsszavak
Válság, elemzés
Forrás