Effects of disease-modifying antirheumatic drug treatment on periarticular bone remodeling in rheumatoid and psoriatic arthritis

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen tézis 3 vizsgálat eredményeit foglalja össze, melyekben a TNF-alpha gátlók és a hagyományos DMARD terápia hatásait vizsgáltuk a periartikuláris csontátépülésre RA-s és PsA-s betegeknél. Az 1. vizsgálatban a TNF-alpha gátló kezelés rövid és hosszú távú hatását tanulmányoztuk a BTM-ekre a kéz és centrális BMD változásaival együtt RA-s és PsA-s betegeknél, hosszabb betegségfennállás esetén. A 2. vizsgálatban ugyanezen betegcsoportnál a TNF-alpha gátló kezelésnek a csontátépülés mediátoraira kifejtett hatását elemeztük. A 3. vizsgálatban korai RA-s és PsA-s betegeknél tanulmányoztuk a DMARD terápia hatását a kéz BMD változására DXR alkalmazásával, valamint vizsgáltuk a korai csontvesztés prognosztikai tényezőit.


This thesis consists of 3 studies investigating different aspects of bone remodeling in response to anti-TNF-alpha therapy along with conventional DMARDs in RA and PsA patients. We evaluated early and long-term effects of TNFi treatment on bone turnover markers (Study 1) and mediators of bone remodeling (Study 2), along with changes in hand and axial BMD in a cohort of RA and PsA patients with established disease. Thereafter we assessed periarticular BMD of the hands in patients with early RA and PsA prior to and after introducing DMARDs (Study 3).

Leírás
Kulcsszavak
arthritis psoriatica, RANK-RANKL-osteoprotegerin rendszer, Wnt jelátviteli útvonal, sclerostin, csontátépülés, periartikuláris csontdenzitás, betegségmódosító antireumatikus gyógyszerek, tumor necrosis factor alpha-gátlók, biomarkerek, csont turnover markerek, csontátépülés mediátorai, kettős energiájú röntgen absorptiometria, digitális röntgen-radiogrammetria, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, RANK-RANKL-osteoprotegerin pathway, Wnt pathway, dickkopf-1, bone remodeling, periarticular bone density, disease-modifying anti-rheumatic drugs, tumor necrosis factor alpha inhibitors, biomarkers, bone turnover marker, mediators of bone remodeling, dual-energy x-ray absorptiometry, digital X-ray radiogrammetry
Forrás