A helyi adók Szarvas Város Önkormányzatának illetékességi területén

Dátum
2012-05-21T08:57:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom Szarvas városát, valamint az itt bevezetett helyi adókat, az abból befolyt összegeket és a lakosok hozzáállását a helyi adókhoz. Leginkább a 2010-2011. évi időszakot elemzem, bár bizonyos adónemeknél több évet is bemutatok, hogy szemléltessem az esetleges törvényi módosításokat. A szakirodalmi áttekintés tartalmazza az adó fogalmát, funkcióját, elhelyezem a helyi önkormányzatokat a magyar gazdaságban, valamint bemutatom a helyi adók bevezetését és típusait. A további fejezetekben ismertetem Szarvas Város Önkormányzatának illetékességi területén bevezetett helyi adókat (építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), az átengedett központi adóit valamint elemzem a bevételeket. Kitérek a lakosság teljesítőkészségére, szemléltetem az előirányzat alakulását a 2010. és 2011. évekre vonatkozóan, valamint elemzem, hogy a város költségvetésében a helyi adók milyen részt képviselnek.

Leírás
Kulcsszavak
helyi adó, adózás
Forrás