A tehetség hatása az énkép, a kreativitás, a flow és a kreatív klíma tekintetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban öt gimnáziumi évfolyam tanulóinak kreativitását, énképét, flow élményét és a kreatív klímával kapcsolatos megítélését vizsgáltam nyelvi tagozatos diákok és az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai körében.

Leírás
Kulcsszavak
énkép, kreativitás, flow, kreatív klíma
Forrás