Az egyházak működésének bemutatása marketing szempontból

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy átfogó képet nyújtson az egyházmarketing kihívásairól és lehetőségeiről a 21. században, különös tekintettel a technológia fejlődésére és a társadalmi változásokra. A záródolgozat további része konkrét példákat mutat be az egyházmarketing gyakorlatából, és megvizsgálja, hogy az egyházak hogyan alkalmazzák ezeket a stratégiákat a valós életben. A záródolgozatom utolsó részében primer kutatásom elemzésére kerül sor, melyet abból a célból végeztem el, hogy számadatokkal és pontos információkkal szemléltetni tudjam a vallási közösségben résztvevők igényeit és szokásait, valamint a jelenlegi egyházmarketing sikerességét. Az eredményeket 6 diagramon mutatom be, majd a kielemzést követően következtetéseket vonok le, illetve javaslatokat teszek ezek függvényében. Az összegzésben a összefoglalom az egyházmarketing legfontosabb kihívásait és lehetőségeit a mai világban, és rámutatok arra, hogy hogyan járulhatnak hozzá ezek az erőfeszítések az egyházak társadalmi és spirituális küldetésének teljesítéséhez.

Leírás
Kulcsszavak
egyházmarketing, templom, marketing
Forrás