Tartós munkanélküli vagy főállású álláskereső? A családsegítő lehetőségei a szemléletformálásban

Dátum
2011-05-06T05:29:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a munka nélkül élő emberek munkaerőpiaci integrációs lehetőségeit elemzem a családsegítőkben alkalmazott csoportmunka keretében. Fontosnak tartom munka fogalmának átgondolását, a munkaerőpiac változásainak megvizsgálását, hatásait a különböző munkatípusokra. A családsegítők törvényi szabályozásának átnézése után szerepük fontosságáról, lehetőségeikről írok az álláskeresők segítésével kapcsolatban. A rendszerváltás utáni törvényekből jól lehet látni, hogy a rohamosan növekvő munka nélkül lévő emberek nagy száma folyamatos intézkedést igényelt. Megvizsgálom a munkanélküli/álláskereső és a munka kapcsolatát. Szándékában áll-e dolgozni? Képesek-e, hajlandóak-e munkát vállalni. A csoportokról, a csoportmunkáról, annak pszichológiai megközelítését fejtem ki, majd a munkanélküliség „élménye” pszicho-szociális jellemzőit taglalom. A tartós munkanélküliség az egyén és a családja életében úgy jelenik meg, mint krízis, mely kialakítja a pszicho-szociális krízist. Az évekig tartó munkanélküliség érzelmi hatásait vizsgálom az érzelmi hullámvasút modelljén keresztül. Munkanélkülieket segítő különféle csoportokban lévő lehetőséget mutatok be, így az Álláskereső klubját, az Állástalálók klubját, majd az Álláskeresők komplex segítése foglalkozás sorozatot. A családsegítők ismerve a különféle csoportmunkákban lévő lehetőségeket, képesek lehetnek az ügyfeleiket segíteni abban, hogy alkalmassá váljanak a munkavállalásra, szemléletük formálódjon, passzív munkanélküliből, értékeikkel, képességeikkel tisztában lévő, aktív álláskeresők legyenek, dolgozzanak a cél állás elérése érdekében. Témavezető neve: Kerekes Noémi, egyetemi tanársegéd Hallgatói tanulmányi információk: szociális munka szak, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Bölcsésztudományi Kar Szakdolgozat készítésének éve: 2011

Leírás
Kulcsszavak
munka, munkanélküliség, álláskeresés, csoportmunka, Szociális munka
Forrás