A Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi civil szervezetek felnőttevelési tevékenysége

Dátum
2013-05-13T07:46:49Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom fő témája a környezeti nevelés, mely napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap. Ez egy életen át tartó folyamat, mely a fiatalabb és az idősebb generációkat egyformán érinti. Fontos továbbá ebben a nevelési folyamatban a nonprofit szektor szerepe, mivel gyorsan képesek alkalmazkodni a társadalom igényeihez, továbbá formális és informális tudás átadására is alkalmasak, hiszen olyan ismereteket, készségeket, képességeket adhatnak, mint az oktatási intézmények. Dolgozatom tartalmi része három nagy fejezetre oszlik. Az első fejezet a környezeti nevelés témakörét ismerteti, melyben szó van kialakulásáról a világban és Magyarországon, szerepéről, céljairól, elveiről és célcsoportjairól. A második fejezet a civil egyesületek köré szerveződve foglalkozik azok fogalmi- és jogi hátteréről, kialakulásukról, tulajdonságaikról, a hazai zöld mozgalmakról, támogatási rendszerükről és a médiával való kapcsolatukról. A harmadik fejezetben bemutatom az empirikus kutatásomat, melyet a Hajdú-Bihar megyében működő Zöld Körrel, Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjával, a Nagyerdőért Összefogás Egyesülettel és a TerepSzemle Stúdióval végeztem. Félig strukturált interjúim során kíváncsi voltam a megkérdezettek véleményére a jelenlegi környezeti nevelés helyzetéről és a felnőttek motiválásáról. Ami pedig magukat az egyesületeket illeti kutattam a felkínált nevelési célzatú programjaikat, a tagok hozzáállását a környezeti neveléshez, működésük nehézségeit és médiával való kapcsolatukat.

Leírás
Kulcsszavak
környezet, nevelés, egyesület
Forrás