A Kelet-Szlovákiai régió fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat első részében az Európai Unió regionális politikájának formálódásáról van szó, illetve részletezésre kerülnek a 2007-2013 közötti programidőszak, valamint a 2014-2020 közötti programidőszak regionális politikai célkitűzései. Ezt követi a Szlovák Köztársaság regionális politikájának alakulása, ezen belül kifejtésre kerülnek a Szlovák Köztársaság régiói között fennálló egyenlőtlenségek. Ismertetésre kerülnek a 2014-2020 közötti programidőszak eredményei országos szinten, valamint a szlovák regionális politika perspektívái. A dolgozat második felében elemzésre kerülnek a NUTS II Kelet-Szlovákiai régióban a strukturális alapokból nyújtott támogatások által megvalósított fejlesztések hatásai a 2007-2013 és a 2014-2020 közötti programidőszakokra vonatkozóan. Végül sor kerül néhány saját projektjavaslatra, melyek a régió fenntartható fejlődése szempontjából komoly jelentőséggel bírhatnak.

Leírás
Kulcsszavak
regionális politika, strukturális alapok, Szlovákia, Kohéziós Alap
Forrás