Factor XIII and its Val34Leu Polymorphism in Atherothrombotic Diseases

Absztrakt

A new method based on real time PCR with fluorescence resonance energy transfer (FRET) detection and melting curve analysis was developed for the detection of factor XIII A subunit (FXIII-A) Val34Leu polymorphism. The rapid, simple method is well applicable for large-scale analysis. The results with this method showed 100% coincidence with those obtained by the traditional PCR-RFLP assay and fluorescent DNA sequencing. In plasma the time of thrombin induced fibrin formation closely correlated with the time of FXIII activation, while there was no significant correlation between the onset of FXIII activation and FXIII-A Val34Leu genotype. However, in the case of Leu34 variant the proteolytic activation of FXIII proceeded significantly faster than in the case of Val34 variant. The results suggest that in whole plasma the onset of FXIII activation is determined by fibrin formation, while the rate of activation is modulated by Val34Leu polymorphism. FXIII levels were elevated in patients with peripheral artery disease (PAD) and the elevation was more evident in females than in males. The severity of PAD did not show significant correlation with FXIII levels. FXIII levels in the upper tertile conferred a 2-2.3-fold increased risk of PAD to females, but not to males, i.e., elevated FXIII could be considered a gender specific risk factor of PAD. FXIII-A Val34Leu polymorphism did not influence the risk of PAD. No association was revealed between the risk of non-fatal atherothrombotic ischemic stroke (AIS) and FXIII-A Val34Leu genotype. In contrast, in females homozygous presentation of Leu34 allele represented a more than 3.0-fold increased risk of AIS with fatal outcome. FXIII-A Val34Leu polymorphism does not influence the occurrence of AIS, but has a gender specific effect on the severity of its outcome. Egy új, valós idejű polimeráz lánc reakción (PCR) rekción alapuló, fluoreszcens rezonancia energia transzfer detektálást és olvadáspont analízist használó módszert fejlesztettünk ki a XIII-as factor A alegység (FXIII-A) Val34Leu polimorfizmusának detektálására. A gyors, egyszerű módszer jól használható nagy számú minta analízisére. A hagyományos RFLP módszerrel, a fluoreszcens DNS szekvenálással és az új módszerrel kapott eredmények 100%-ban megegyeztek. A plazmában a FXIII aktiváció jól korrelált a trombin indukálta fibrin képződéssel, de nem korrelált a FXIII-A Val34leu genotípussal. Ugyanakkor, a Leu34 variáns esetében a FXIII proteolítikus aktivációja szignifikánsan gyorsabb volt mint a Val34 variáns esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy plazmában a FXIII aktivációjának kezdetét a fibrin képződés határozza meg, míg a FXIII-A Val34Leu polimorfizmus az aktiváció sebességét befolyásolja. Perifériás artériás betegségben (PAB) a FXIII szintek szignifikánsan emelkedtek, az emelkedés nőknél kifejezettebb volt mint férfiaknál. A PAB súlyossága és a FXIII szintek emelkedése között nem volt összefüggés. A felső harmadba eső FXIII szintek nőknél a PAB rizikóját 2-2.3-szorosára fokozták, férfiak esetében nem lehetett ilyen hatást kimutatni. Ennek alapján az emelkedett FXIII szint a PAB nemre specifikus rizikó faktorának tekinthető. A FXIII-A Val34Leu polimorfizmus nem volt hatással a PAB előfordulásának gyakoriságára. A FXIII-A Val34Leu polimorfizmus és a nem halálos aterotrombotikus isémiás stroke (AIS) előfordulásának gyakorisága között sem volt szignifikáns összefüggés. Ezzel szemben, nőkben a Leu34 homozigótaság több mint 3-szorosára növelte a halálos kimenetelú AIS rizikóját. A FXIII-A Val34Leu polimorfizmus tehát nincs hatással az AIS bekövetkeztének gyakoriságára, viszont nemre specifikus módon befolyásolja az AIS kimenetelénak súlyosságát.

Leírás
Kulcsszavak
FXIII-A V34L polymorphism, FXIII-A V34L polimorfizmus, atherothombosis diseases, aterotrombotikus betegségek
Forrás