Deep vs. Shallow Integration. The Case of NAFTA and Mercosur

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Integration processes began in the 1960s and have become increasingly intense, bringing with them a growing share of intra-industry trade flows in international trade. According to the Smooth Adjustment Hypothesis (SAH), trade between similar industries or products results in lower adjustment costs in the factor markets. Due to the liberalizing effect of trade integrations trade flows intensify, causing an increase in intra-industry trade flows and consequently a decrease in adjustment costs at the same time. The alteration of trade patterns can be caused by changes both in quantity and in quality. Analyzing these effects separately allows us to better understand the trade policy practices of the chosen countries and to provide the decision makers with information.In this paper we analyze NAFTA and Mercosur, two integrations which differ both in factor endowments and in depth of integration (deep vs. shallow). We used SITC Rev. 1 AG3 (industrial level) and HS92 AG6 (product level) bilateral trade data from the UN COMTRADE database to analyze the evolution of intra-industry trade flows. Journal of Economic Literature (JEL) classifications: F13, F14, F15
Az 1960-as évek integrálódási folyamatának megindulása, majd intenzívebbé válása óta a nemzetközi kereskedelmi áramlások jelentős része zajlik ágazaton belül. A sima alkalmazkodás hipotézise (SAH) alapján az azonos iparágak közötti vagy – mélyebb dezaggregációs szinten vizsgálva – a termékek közötti kereskedelem alacsonyabb alkalmazkodási költségekkel jár a tényezőpiacokon. A kereskedelmi integrációkkal együtt járó liberalizációs törekvések miatt intenzívebbé váló kereskedelem tendenciaszerűen az ágazaton belüli kereskedelem növekedését eredményezte, így a fentiek alapján a regionális integrációklétrejötte együtt járt a tényezőpiaci alkalmazkodási költségek csökkenésével. A kereskedelem megváltozása fakadhat egyrészt mennyiségi, másrészt minőségi változásokból. A két tényező elkülönített vizsgálata hozzájárul a kereskedelempolitikai gyakorlat jobb megértéséhez, valamint információt szolgáltat adöntéshozók számára. Jelen tanulmány két különböző tényezőellátottságú, s az integráltság különböző fokán lévő (mély, illetve sekély) regionális integrációs tömörülést vizsgál, a Mercosurt és a NAFTA-t. Az ENSZ Comtrade adatbázisának SITC Rev.1 AG3 iparági szintű és HS92 AG6 termékszintű, bilaterális kereskedelmi adatainak felhasználásával elemzi az ágazaton belüli kereskedelem alakulását. Journal of Economic Literature (JEL) kód: F13, F14, F15
Kulcsszavak
ágazaton belüli kereskedelem, regionális integrációk, Mercosur, NAFTA, intra-industry trade, regional integrations, Mercosur, NAFTA
Forrás
Gyűjtemények