Utak. Útkeresés. Útmutatás?

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
The aim of this study presents the main dilemmas and challenges of organizing mediation services in family- and child welfare services. 62 mediators were interviewed using the focus group method in a total of six groups. Most of the professionals involved in the investigation have two or more professional roles within the institution. The most common roles being mediators, case managers, family assistants, and leaders, with many experiencing role conflicts. Neutrality and impartiality have been cited by many as characteristics of a mediator, but the "effective" mediation style that appears in practice may hinder this. In order to provide a high level of service, we recommend reducing the professional roles of colleagues involved in mediation and organizing professional support for mediators at a local but rather a regional level.
A tanulmány célja a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében működő mediációs szolgáltatások szervezése során megfogalmazódó dilemmák és kihívások felvázolása. A kutatás során 62 mediátort kérdeztünk meg fókuszcsoportos módszerrel, összesen hat csoportban. A vizsgálatban résztvevő szakemberek többsége kettő vagy több szakmai szerepben van az intézményben, a leggyakoribb feladatkörök a mediátori szerep mellett az esetmenedzser, a családsegítő és a vezető, melyek között többen szerepkonfliktust élnek meg. A semlegességet és pártatlanságot sokan említették a mediátor jellemzőiként, azonban a gyakorlat során megjelenő „effektív” mediációs stílus ezt akadályozhatja. A magas színvonalú szolgáltatás érdekében javasoljuk a mediációs tevékenységet folytató kollegák szakmai szerepeinek redukálását, valamint a mediátorok szakmai támogatásának megszervezését helyi, de inkább regionális szinten.
Kulcsszavak
mediation, focusgroup, family- and childwelfare service, közvetítés, mediáció, fókuszcsoport, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás
Forrás