The United States of America through the Eyes of Hungarian State Security, 1956-1989

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Amerikai Egyesült Államok a magyar állambiztonság szemén keresztül, 1956-1989 Balogh Máté Gergely

Ez a disszertáció az Amerikai Egyesült Államokról alkotott képet vizsgálja meg azon operatív tankönyvekben, amelyek alapján Magyar Népköztársaság állambiztonsági hírszerzőtisztjeit készítették fel az Egyesült Államokban végzett munkára az 1960-as évek második felétől az 1980-as évek végéig terjedő időszakban. A disszertáció legfontosabb elsődleges forrása négy hosszabb és két rövidebb tankönyv, amelyek ma Budapesten, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatóak meg. A könyvek felét szovjet szerzők írták, másik felét pedig magyar hírszerzőtisztek. A kommunista Magyarország hírszerzésének történeti rövid áttekintése, a hírszerzőtisztek felkészítéséről tudottak ismertetése, valamint maguknak a tankönyveknek a bemutatása után a disszertáció az operatív kézikönyvek témák szerinti elemzésével folytatódik. A tankönyvek négy olyan fő témakört taglalnak, ami sokat árul el arról, hogyan látta a magyar állambiztonság az Egyesült Államokat. Ezek az amerikai történelem és az amerikai politikai rendszer, a korabeli amerikai politika, az amerikai gazdaság, és az amerikai társadalom és nemzeti karakter. Annak érdekében hogy felmérjük valódi jelentőségüket, ezt követi a felkészítő anyagok és a magyar hírszerzők által írt jelentések tartalmának összehasonlítása. Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy ezek az anyagok nem tartalmazzák az amerikai társadalom, politikai élet, vagy gazdaság részletes bemutatását, mert a hírszerzőtiszteknek nem volt szükségük ilyesfajta információra munkájuk elvégzéséhez. A cél az volt, hogy olyan vázlatos háttérismereteket adjanak az Egyesült Államokról, ami lehetővé teszi hogy a hírszerzők gyorsan beilleszkedjenek új állomáshelyükre, és szükséges esetben be tudjanak olvadni. A tankönyvek másik célja az ideológiai nevelés volt. Bár a későbbi, magyar könyvek hangvétele kevésbé ellenséges és rosszindulatú, az ideológiai üzenet apróbb változtatásokat leszámítva ugyanaz. Kulcsszavak: magyar-amerikai kapcsolatok, az USA külpolitikája, állambiztonság, hírszerzés, kémkedés


The United States of America through the Eyes of Hungarian State Security, 1956-1989 Máté Gergely Balogh

This dissertation is an overview of the image of the United States in the operative textbooks that were used during the preparation of the intelligence officers of the state security of the People’s Republic of Hungary for work in the United States from the second half of the 1960s to the 1980s. The main primary sources used of the dissertation are four longer and two shorter textbooks that can be found in the Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [Historical Archives of the Hungarian State Security, ÁBTL] in Budapest. Half of these books were originally written by Soviet authors, and the other half by Hungarian intelligence officers. After a short overview of what we know about foreign intelligence in communist Hungary and the preparation of the intelligence officers and the presentation of the textbooks, the dissertation continues with a topical analysis of the operative manuals. There are four main topics that are discussed extensively in the textbooks and reveal a lot about the Hungarian state security’s perception of the United States. These are American history and the political system, contemporary American politics, the American economy, and American society and the American national character. Finally, in order to evaluate their relevance, the preparatory materials are compared to the contents of the actual reports written by Hungarian intelligence officers. What the analysis reveals is that these materials do not contain a deep, detailed presentation of American society, political life, or the economy, because these officers did not need this type of information for their work. The aim was to provide cursory background knowledge about the United States that would enable the officers to get established in their new position quickly, and blend in, if needed. Another aim of the textbooks was ideological education. Even though the tone of the later Hungarian books is less belligerent and hostile than that of the Soviet ones, with minor differences, they still convey the same ideological message. Keywords: US-Hungarian relations, Foreign relations of the US, state security, espionage, foreign intelligence

Leírás
Kulcsszavak
magyar-amerikai kapcsolatok, az USA külpolitikája, állambiztonság, hírszerzés, kémkedés, US-Hungarian relations, Foreign relations of the US, state security, espionage, foreign intelligence
Forrás