Nyírbátor városiasodása és hatása a fiatalok helyben tartására, illetve a lakásfejlesztések szükségességére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban Nyírbátor városiasodását és hatását a fiatalok megtartására és a lakásfejlesztések szükségességére viszgáltam. Kutatási módszernek két kvalitatív módszert a dokumentumelemzést és terepkutatást választottam. A lakásfejlesztésekkel kapcsolatosan összefüggést kerestem a lakosok lakáséíptási szokásai és a város integrált településfejlesztési stratégiája között. Kitértem a város demográfiai mutatóira és a szegregátumok helyzetére, valamint az ipari parkban meglévő jelentős munkalehetőségek vonzó szerepére. Megvizsgáltam a sport és szabadidős tevékenységek lehetőségét és hatását a fiatalok helyben maradására . Javaslataimban a további fejlődési lehetőségekre igyekeztem rámutatni

Leírás
Kulcsszavak
Városiasodás, Fiatalság, Nyírbátor
Forrás