A technológiai fejlődés hatása a munkaerőpiacra, különös tekintettel a nők foglalkoztatására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja, hogy bemutassam a negyedik ipari forradalom, más néven, a digitális forradalom, vagy Ipar 4.0 fejlődését és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásait. Említésre kerülnek a robotok, amelynek keretében választ kapunk arra, hogy elveszik-e az emberek munkáját, vagy felesleges ettől tartani. Kitérek arra is, hogy a Covid-19 pandémia hogyan befolyásolta a technológia és a munkaerőpiac egymásra hatását. Részletezem, hogy a technológiai újításoknak milyen hatása van a nők munkaerőpiacára. Ismertetem a szegregáció jelenségét és jellemzőit, valamint a nemek közötti béregyenlőtlenség is említésre kerül. Bemutatom, hogyan jutottunk el az első ipari forradalomtól és a gőzgéptől a negyedik ipari forradalomig és a digitalizációig. Kifejtésre és értelmezésre kerülnek azok az elemzések, amelyeket az Európai Unió Statisztikai Hivatalának adatbázisából letöltött adatok alapján végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
technológia, digitalizáció, ipar 4.0, munkaerőpiac
Forrás