Benzoxazepinek és benzotiazepinek biológiai aktivitásának bemutatása, illetve fragmentációs útvonalainak a tárgyalása tömegspektrometriás körülmények között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom során a gyógyszeriparban alkalmazott benzoxazepin és benzotiazepin származékokról gyűjtöttem információkat a szakirodalom alapján. Elsősorban a lehetséges szintetikus lépéseket, majd a biológiai aktivitásukat tanulmányoztam. A benzoxazepin-származékok specifikusan gátolták az emlőrák sejtvonalak növekedését. A benzotiazepin-származékok antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek, ezentúl HIV- és rákellenes szerek. Harmadrészt tanulmányoztam, hogy analitikai szempontból milyen fragmentációs vizsgálatok történtek ezen vegyületekkel. Ennek ismerete azért fontos, hiszen a fragmentációs útvonalak ismerete segíthet, hogy metabolizmus során milyen bomlástermékek képződnek az elő szervezetben. A 2,3-dihidro-1,4-benzoxazepinek vizsgálata PSD MALDI és ESI CID tömegspektrometriai módszerekkel történt. A tetraciklusos 2,3-dihdiro-benzotiazepinek fragmentációs viselkedését PSD MALDI körülmények között tanulmányozták.

Leírás
Kulcsszavak
tömegspektrometria, biológiai aktivitás, fragmentáció, benzoxazepin, benzotiazepin
Forrás