A magyar húsiparági és a Súrjány-Hús Kft. teljes körű független pénzügyi elemzése (2008-2012)

Dátum
2013-11-26T09:22:17Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat teljes körű független pénzügyi elemzése a magyar húsiparnak, melyet iparági elemzéssel támaszt alá (2008-2012)időszakra vonatkozóan. A dolgozat részletes betekintést ad az olvasónak a magyar húsiparágban zajló változásokról, melyek hátterében mikroökonómiai és makroökonómiai folyamatokat boncolgat.Az iparági versenyhelyzet figyelembevételével konkrét pénzügyi elemzést nyújt egy adott vállalatra: a Súrjány-Hús Kft.-re. A dolgozat külön fejezetekben reprezentálja a Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét adatsorokkal, diagramokkal interpretálva. Ezen felül a likviditási helyzet pontosabb elemezése érdekében megvizsgálja a működési és- pénzciklust, továbbá csőd-előrejelzési modellek segítségével kapott adatok jelzik előre a fizetőképesség valószínűségét. A dolgozat az elemzésekre alapozva következtetéseket, javaslatokat tesz a magyarországi húsipar helyzetére és a jövőjére vonatkozóan.

Leírás
Kulcsszavak
likviditás, pénzciklus, csődelőrejelzés, hitelkockázat, iparág elemzés, magyar húsipar
Forrás