A digitális egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei a Debreceni Javítóintézet növendékeinek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Mai digitális világunkban szinte már minden területen elengedhetetlen az internet és az IKT-eszközök készségszintű használata. A témával foglalkozó kutatások azonban rávilágítanak arra, hogy a már meglévő társadalmi egyenlőtlenségek mentén az ezen eszközökhöz való hozzáférés és használat tekintetében is jelentős eltérések vannak. Megfelelő hozzáférés és produktív használat esetén a már meglévő társadalmi különbségek csökkenhetnek, ellenkező esetben azonban továbbra is nőni fognak. A javítóintézetek egyik szakmai feladata, a marginalizált helyzetben lévő gyermekek azon készségeinek és képességeinek a fejlesztése melyek elősegíthetik őket a nagybetűs életben történő hatékony boldoguláshoz. A diplomadolgozat célja ezáltal az, hogy a fenti helyzetre megoldás születhessen. Ehhez azonban fel kellett mérni a javítóintézet növendékeinek digitális helyzetét. A kutatás során arra a megállapításra jutottunk, hogy az intézeti fiatalok a digitális egyenlőtlenségek szinte minden tényezője tekintetében hátrányban vannak a náluk kedvezőbb szociokulturális helyzetben lévő kortársaikhoz képest. Gyengébb az internet és IKT-eszközellátottságuk, ritkábban, vagy egyáltalán nem használják a tanulás segítésére és egyéb tőkenövelő tevékenységek végzésére az internetet és eszközeiket. Azok kezelésében is gyengébb képességekkel rendelkeznek, és mindezt csak nagyobb kontroll mellett tudják végezni. Azt is megállapítottuk továbbá, hogy őket is körülveszik olyan személyek, akik segíteni tudnak elakadás esetén, azonban a segítés minőségében már e téren is megjelennek a hátrányok. A kutatás során arra is fény derült, hogy az intézet növendékei – alacsony szociokulturális helyzetük ellenére –, ha még kisebb mértékben is, mint a jobb helyzetben lévő kortársaik, de rendelkeznek olyan digitális készségekkel és képességekkel, melyek segíthetik őket a tanulmányaikban, tudás és egyéb tőkéik növelésében. Ezt pedig az intézeti oktatás-képzés-nevelés terén mindenképpen célszerű kihasználni. A diplomadolgozat végül a digitális eszközök oktatásban történő minél szélesebb körű felhasználását szorgalmazó, mai modern pedagógiai gyakorlatok ismertetésével záródik, ahol javaslatra kerül első lépésként az informatikaoktatásnak a javítóintézet oktatási rendszerébe történő bevezetése is.

Leírás
Kulcsszavak
javítóintézet, Debrecen, digitális kompetenciák
Forrás