Az 1956-os forradalom debreceni eseményei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az 1956-os forradalom debreceni eseményeit dolgoztam fel. Vizsgálataimat leginkább Filep Tibor történész munkáira alapoztam, az ő munkáit és feljegyzéseit használtam leginkább. Ezenkívül fontosnak tartottam az újságok oldaláról is figyelemmel követni az eseményeket. Próbáltam mindent kronológiailag felvázolni, de ez nem minden esetben volt lehetséges, valahol megkövetelte a szöveg koherencia, hogy előrébb ugorjak. Azért is érdekelt ez a téma, mivel az 1956-os forradalom alatti magyar ifjúság ellenállása világhírű, a dátum említésére automatikusan a hősies, ámde tragikus budapesti eseményekre és az ott készített felvételekre, fényképekre asszociálunk. Azonban Magyarország második legnépesebb városának, Debrecennek és polgároknak is igazán jelentős szerepe volt az 1956 őszén kirobbant eseményekhez. Még is Debrecen méltatlanul kevés fényt kapott abból a dicsőségből, amiből Budapestnek sok jutott. A szovjetek katonai jelentéseiben, sőt magában Zsukov marsall beszámolójában, parancsaiban Debrecent forradalmi gócpontként említik több ízben is, hogy miért azt remélem a dolgozatom végére világosabbá válik.

Leírás
Kulcsszavak
történelem, forradalom, 1956, debrecen, áldozat
Forrás