Az [Mn(OPC2AMsarc)] oldategyensúlyi vizsgálata: egyensúly, kinetika és relaxáció

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat során vizsgáltam az általam előállitott OPC2AM(sarc) ligandum és fémionokkal alkotott komplexeinek stabilitási, kinetikai és relaxációs paramétereit.

Leírás
Kulcsszavak
mangán, kontrasztanyag, MRI, egyensúly, kinetika, relaxáció
Forrás