Daganatos és gyógyult személyek betegségreprezentációjának vizuális megjelenítése a PRISM-D rajzteszt segítségével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a daganatos és a gyógyult személyek betegségreprezentációjának vizsgálata, melynek vizuális megjelenítése a PRISM-D rajzteszt segítségével történt. Munkámban érintem a daganatos megbetegedések különböző pszichoszomatikus vonatkozásait. Kiemelten a kontrollhely, szorongás és a depresszió összefüggéseit vizsgálom. A változók betegségreprezentációra gyakorolt hatását is tárgyalom. A beteg és a gyógyult személyek közt tapasztalt eltéréseket elemzem. Az adatgyűjtés kórházakban, illetve egy gyógyultak által látogatott egyesületben történt.

Leírás
Kulcsszavak
daganat, betegségreprezentáció, PRISM-D, rajzteszt, onkopszichológia, betegségábrázolás, megküzdés, kontrollhely, szorongás, depresszió
Forrás