A maladaptív álmodozás etiológiájának vizsgálata a kötődés és az érzelemszabályozási nehézségek tekintetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A maladaptív álmodozás olyan kiterjedt képzeleti tevékenység, mely helyettesíti az emberi interakciókat és/vagy akadályozza a tanulmányokkal kapcsolatos, az interperszonális, valamint a szakmai tevékenységeket (Somer, 2002). A jelenség kialakulásának hátterében álló tényezők kevéssé ismertek, így kutatásunk célja a zavar patogenezisének vizsgálata a kötődés és az érzelemszabályozás aspektusából.A Kötődési Stílus Kérdőívvel mért eredményeink szerint a maladaptív álmodozók szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a Kapcsolatok fontossága az én szempontjából, valamint az Ambivalencia, távolítás és önleértékelés skálákon, míg a Biztonság a kapcsolatokban mutatót tekintve szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el, mint a normál álmodozók. Az Érzelemszabályozási Nehézségek Skálán a maladaptív álmodozók egy kivételével mindegyik faktor tekintetében (érzelmi reakciók elfogadhatatlansága, a célirányos viselkedés fenntartásának nehézsége, impulzuskontroll nehézségek, érzelemszabályozó stratégiákhoz való csökkent hozzáférés, érzelmi tisztaság hiánya) szignifikánsan magasabb értéket értek el a normál álmodozókhoz viszonyítva.

Leírás
Kulcsszavak
maladaptív álmodozás, kötődés, érzelemszabályozási nehézségek
Forrás