A fluoridok, a klórhexidin és a xylitol szerepe a caries prevenciójában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom elején ismertetem a fogak felépítését, beleértve azok morfológiáját, anatómiáját, szövettanát egyaránt. Ezt követően bemutatom a fogszuvasodás kialakulásának folyamatát, külön-külön kitérve azokra a tényezőkre, amelyek szerepet játszanak a keletkezésében. Diplomamunkám fő részében néhány általános prevenciós programot, és három caries-prevenciós hatóanyagot ismertetek. Először a fluoridok hatását fejtem ki, kitérve azok lokális és szisztémás hatásmechanizmusára, alkalmazására, valamint bemutatom a fluoridos kezelés esetleges káros következményeit. Ezután a klórhexidinre, mint antibakteriális szerre térek ki, ismertetem annak hatásait, fő alkalmazási területét a caries prevenciójában, és káros mellékhatásait. Végül bemutatom egy manapság egyre inkább elterjedőben lévő cukoralkohol, a xylitol szerepét a fogszuvasodás megelőzésében, s annak rágógumiban való alkalmazását.

Leírás
Kulcsszavak
caries, fogszuvasodás, xylitol, fluorid, klórhexidin
Forrás