A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták körében

Dátum
2011-05-04T09:17:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Közel egy éve kezdtem el foglalkozni jelenlegi kutatási témámmal, a szélsőjobboldali ideológia szerveződésével illetve reprezentációjával. Az érdekelt elsősorban, hogy meghatározó csoportjaik milyen kommunikációs eszközöket és hogyan alkalmaznak, hiszen ezek hozzájárultak az eszmerendszer gyors térhódításához és nagyfokú organizációjához. Az információik így azok számára is hozzáférhetővé váltak, akik esetleg eddig kiszorultak a politikáról illetve a különböző aktivitásokról szóló ismeretek megszerzéséből. Az empirikus kutatási tapasztalatok alapján ide sorolhatóak egyrészt a politika iránt általában kevéssé érdeklődő fiatalok és azok, akiket más politikai irányzatok kevéssé tudtak megszólítani, másrészt azok a csoportok, akik nyitottak voltak a szélsőjobboldali eszmékre és igényük volt politikai aktivitásra, de korábban nem találtak a maguk számára politizálási formákat. Mivel ez elsősorban a képzett ifjúságot jelenti, kézenfekvőnek találtam, hogy kortársaim, az egyetemisták csoportviszonyain keresztül próbáljam megérteni a jelenséget. E vizsgálat kivitelezésére jó lehetőséget nyújtott a Debreceni Egyetem Szociológia Tanszékén a tavalyi évben induló „Campus-lét” kutatás. Az ifjúsági csoportok szerveződési kritériumainak feltárása során e politikai ideológia egyedi – elsősorban a virtuális tereken megfigyelhető – reprezentációjára helyeztem a hangsúlyt. Dolgozatomban mind a kínálati, mind a keresleti oldal szegmenseit vizsgáltam – előbbit kvalitatív, utóbbit kvantitatív módszerekkel. A kínálati oldal esetében arra fókuszáltam, hogy milyen tartalmakat (témákat, értékeket, viselkedési mintákat, stb.) közvetítenek az egyes radikális honlapok; míg a keresleti oldal tekintetében arra, hogy a debreceni egyetemisták mennyire élnek a szélsőjobboldali internetes oldalak fogyasztásának lehetőségével, valamint hogy ezeknek a portáloknak a látogatása milyen háttérváltozókkal hozható összefüggésbe. Ezek feltárásához a már említett kutatás online adatbázisát használtam. Kutatási eredményeim igazolták, hogy az internetes oldalaknak nagy szerepük van a szélsőjobboldalt preferáló fiatalok szerveződésében.

Leírás
Kulcsszavak
szélsőjobboldal, ifjúság, egyetemisták, politikai szocializáció
Forrás