Fémtartalom meghatározása vízmintákból ICP-MS módszerrel

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkámat a Tiszaújvárosban található MOL Petrolkémia Zrt. Műszeres Vizsgáló Laborok Vízanalitikai részlegén készítettem, ahol különböző szennyvíz- és csatornaminták fémtartalmát vizsgáltam induktív csatolású plazma tömegspektrometriás módszerrel. A munkám során az újonnan beszerzésre került ICP-MS készüléket alkalmassá tettem ISTD folyamatos adagolására a megfelelő korrigálás érdekében. A legfontosabb elemek esetén, melyek a Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Tl és Pb, felvettem a kalibrációs görbéket, megmértem a minták fém tartalmát és sikeresen elértem a kívánt alsó méréshatárt. Az általam kidolgozott módszer alapján, valamint a kapott mérési eredményekből megvalósítható a verifikálási dokumentum előkészítése, mely későbbi területbővítés során beadható a Nemzeti Akkreditáló Hatóság részére. A módszer alkalmazásával a későbbiekben a laboratórium munkatársainak lehetősége nyílik nagyobb számú minták vizsgálatára a korábbinál nagyobb pontossággal, kevesebb vegyszer felhasználásával és gyorsabb mintaelőkészítéssel, mellyel jelentős idő- és költségmegtakarítás várható.

Leírás
Kulcsszavak
ICP-MS, MOL Petrolkémia Zrt., fémtartalom, analitika
Forrás