Discovering factors influencing study success of students with disabilities and learning difficulties in an interview study

Dátum
2019-09-13
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

The focus of our research is on students with disabilities defined by the current National Higher Education Act in Hungary. The actuality of the topic is that after the millennium, due to the expansion of higher education, the above-mentioned students appeared at universities, but regulations dealing with their presence in Hungary were laid down as late as 2007. Earlier researches have studied the accessibility and inclusive practices of the institutions internationally and in Hungary, but only little attention has been paid to these students’ chances of acquisition and retention to higher education. Equal opportunities in higher education appear to be an important supporting factor in our research however, the overall social context of the individual has a great influence on successful entry and graduation. A further research opportunity, a deeper, more extensive quantitative study of the institutional presence of students with disabilities and the factors contributing to their learning success is emerging.


Kutatásunk középpontjában azok a hallgatók állnak, akiket a hatályos felsőoktatási törvény fogyatékossággal élő hallgatónak nevez. A téma aktualitását adja, hogy a felsőoktatási expanzió következtében az ezredforduló után nagyobb számban jelentek meg az említett hallgatók az egyetemeken, azonban jogszabályi szinten csak 2007 óta foglalkoznak jelenlétükkel. A korábbi kutatások nemzetközi és hazai viszonylatban is vizsgálták az intézmények akadálymentességét és inkluzív gyakorlatait, kevés figyelmet fordítottak azonban a bekerülési és bennmaradási esélyekre. Legfontosabb eredményeink alapján lényeges támogató faktorként jelennek meg a felsőoktatásban megvalósuló esélyegyenlőségi támogatások, azonban a sikeres bekerülést és a diplomaszerzést nagy mértékben képes befolyásolni az egyén konkrét társas kontextusa. További kutatási lehetőségként felmerül a fogyatékossággal élő hallgatók intézményi jelenlétének és tanulmányi eredményességet támogató tényezőinek mélyebb, szélesebb körű kvantitatív vizsgálata.

Leírás
Kulcsszavak
higher education, drop out, disabilities, success, felsőoktatás, lemorzsolódás, sajátos nevelési igény, eredményesség
Forrás
Acta Medicinae et Sociologica, Vol. 10 No. 28 (2019) , 31-44