Személyi bizonyítási eszközök a büntetőeljárásban, különös tekintettel a szakértő igénybevételére

Dátum
2012-08-24T09:21:00Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a bevezető rész után következik egy rövid történeti áttekintés, majd a hatályos büntetőeljárási törvény jogesetekkel szemléltetve, valamint a szakértőkre vonatkozó speciális szabályok egyéb jogszabályi rendelkezések alapján. Majd a szakértői tevékenység más országokban alkalmazott sajátosságait hasonlítom össze a magyar gyakorlattal.

Leírás
Kulcsszavak
Büntetőeljárás, Szakértő
Forrás