A reformok hatása a német gazdaságra az újraegyesítés után

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom témájául Németország gazdasági vizsgálatát választottam, ezen belül pedig azt, hogy az AGENDA 2010 elnevezésű reformok milyen szerepet töltöttek be abban, hogy a 2000-es évek hanyatló gazdasága után Németország napjainkra Európa vezető gazdasági hatalma lett.Németország azért volt érdekes számomra, mert a 90-es évek elején egy olyan gazdasági helyzettel találta szembe magát, aminek megoldására nem volt eddig recept, senki semmilyen formában nem írta azt le, dolgozta ki, hogyan tud egy erős gazdasággal rendelkező ország integrálni és saját maga szintjére felzárkóztatni egy sokkal szerényebb képességű országrészt.A felzárkóztatást magas transzferekkel próbálták megoldani, ami az első néhány évben hozott is eredményeket, de a 90-es évek közepétől a fejlődés megállt.A 2000-es évek elejét gazdasági stagnálás, magas munkanélküliség, jelentős államadósság jellemezte.2003-ban Gerhard Schröder bejelentette az Agenda 2010 reformcsomagot, aminek egyik legfontosabb eleme a munkaerő-piaci reformok voltak.A reformok bejelentése után nem sokkal egy jelentős változás állt be a munkaerőpiacon és szignifikánsan csökkent a munkanélküliség.Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy milyen szerepet játszottak ebben a reformok, a reformoknak voltak-e egyéb hatásai, valamint milyen egyéb tényezők voltak még hatással a pozitív munkaerő-piaci változásokra.

Leírás
Kulcsszavak
Németország, reform, gazdaság
Forrás