Nemzetközi pénzügyi rendszerek és intézmények - Gazdasági és Monetáris Együttműködés az Európai Unióban

Dátum
2012-11-09T07:29:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy áttekintsem a nemzetközi pénzügyi rendszer történetét, hogy milyen változásokon ment keresztül a világ mire eljutottunk az euró bevezetéséig. Tanulmányozom mind az ezüststandard, az aranystandard és az arany deviza rendszert, azok előnyeit, hátrányait és összeomlásuk okait. Majd egy összehasonlításban értékelem e rendszereket. De mielőtt belekezdenék, egy rövid áttekintéssel kezdeném, célom a pénz funkciójának elméleti áttekintése. Az, hogy a pénznek milyen funkciókat kell betöltenie, hogy megfelelően lehessen alkalmazni és használni. Teljesen a kezdetekből, a pénz fogalmának tisztázásából indulok ki, mert úgy gondolom, hogy nem kezdhetek el írni a globális pénzvilágról, hogy előbb ne tekinteném át a közgazdászok által használt néhány ehhez kapcsolódó fogalmat és nézetrendszert. Ezzel összefüggésben, a témámhoz kapcsolódóan tisztáznék néhány alapvető fogalmat is a valutapiaccal kapcsolatban. A valuta, deviza fogalmát és azt, hogy milyen fontos szerepet is tölt be a mindennapokban. Tisztázom a konvertibilis és kulcsvaluta közötti különbséget, az alul és felülértékelt valuta fogalmát és az árfolyamrendszereket. Röviden kitérnék a fizetési mérlegre is, hiszen fontos elemként kapcsolódik a szakdolgozatom többi részéhez. Egy kis kitérőként szeretném leírni azt, hogy hogyan érdemes egy valuta vételi és eladási árfolyamát meghatározni és, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy valutaváltó cégnek ahhoz, hogy nyereséget tudjon termelni. Munkámból kifolyólag fontos része lett az életemnek a valutakereskedelem, nap, mint nap ezzel foglalkozom és ez motivált abban is, hogy a szakdolgozatomnak ilyen témát választottam. A nemzetközi pénzügyi rendszerek áttekintése után kitérnék a Bretton Woods-i rendszer intézményeire, a Nemzetközi Valutaalapra és a Világbank csoportra. Jellemezni fogom ezen intézményeket, mind tevékenységük, kialakulásuk és hitelpolitikájuk tekintetében. Dolgozatom második részében a Gazdasági és Monetáris Unió kialakulásával fogok foglalkozni, azzal hogy milyen intézkedések árán jutottunk el odáig, hogy az euró bevezetése mellett döntöttünk. Belefoglalva az optimális valutaövezet fogalmát és az erről kialakult nézeteket. Kezdve Robert Mundell, Ronald McKinnon, Kenen, Ishiyama elméleti síkjaival. Ehhez kapcsolódóan a Lisszaboni szerződésről is szeretnék szót ejteni, arról, hogy miben változtatta meg a monetáris politikát. Dolgozatom végén szeretném értékelni és összegezni azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek hatalmas változást gyakoroltak az árfolyamra. Arra keresem a választ, hogy érdemes lesz e nekünk bevezetni az eurót, milyen előnyökkel és hátrányokkal fog járni egy ekkora változás. A történelmi folyamatok tükrében és ezek tanulmányozása során, célom az, hogy áttekintsem, hogy hogyan alakult ki a monetáris együttműködés és miben változott a Lisszaboni szerződés következtében. Tehát összességében azt fogom tanulmányozni, hogy hogyan jutottunk el a cserekereskedelemtől egészen a modern pénzig, az euróig a különböző valutákig és azt, hogy ezek a valuták milyen változásokon mentek keresztül. Hogyan alakult ki a Gazdasági és Monetáris Unió és milyen tényezők előzték meg az euró bevezetését. Milyen jelentősége van a gazdasági és monetáris unió megalakulásának?

Leírás
Kulcsszavak
monetáris együtműködés, pénzügyi rendszerek
Forrás