Az iskola és a szakintézmények együttműködése egy nevelési eset kapcsán

Dátum
2014-01-06T08:39:39Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom címe: Az iskola és a szakintézmények kapcsolata egy nevelési eset kapcsán. A témához kapcsolódóan kitértem a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ működésére, feladatkörére. Tettem mindezt a gyermeki jogokhoz kapcsolódóan, így kitértem a jogszabályi háttérre, valamint részletes ismertetésre került egy konkrét eset. A kiinduló probléma a gyermek iskolakerülése volt, egyre nőtt az igazolatlan óráinak száma, miközben az anya tehetetlen volt gyermekével szemben. A probléma feltárása során sor került családlátogatásra, mely kapcsán kiderült a gyermek agresszív viselkedése is. Az eset kapcsán megvizsgáltam a különböző nézőpontokat, részletesebben tárgyalva a Gyermekjóléti Központ szerepét az ügyben. Dolgozatomban igyekeztem kitérni az együttműködés és a dokumentáció fontosságára.

Leírás
Kulcsszavak
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ, gyermeki jogok, jogszabályi háttér, iskolakerülés, családlátogatás, agresszív viselkedés, együttműködés, dokumentáció
Forrás