Tettek és szavak

Dátum
2014-04-23T09:10:28Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban felvázolt gondolatrendszer alapja, hogy az adott korszakban alkotó írónők saját egyenjogúsági törekvéseiket regényhősnőikbe kivetítve olyan irodalmi nőalakokat teremtettek, akik a társadalomban elfogadott normarendszerrel szembehelyezkedve egy társadalmilag szabadabb nőképet közvetíthettek a viktoriánus kori női olvasók felé. Ennek alátámasztására Charlotte Brontë Jane Eyre, Emily Brontë Üvöltő szelek, valamint Anne Brontë Wildfell asszonya című regényeinek központi nőalakjait mutatom be ebből a szempontból. Hipotézisemet kiegészítem azzal a kérdéskörrel is, hogy a korszakban még bizonytalan, de már érezhetően létező feminizmus jegyében megváltozott nőfelfogás hogyan alakította át az irodalmi nőalakok személyiségét és szerepkörét az ekkor alkotó férfiszerzők műveiben. Ennek jegyében William Makepeace Thackeray Hiúság vására című regényének központi nőfiguráját vizsgálom.

Leírás
Kulcsszavak
feminizmus, regények, angol, 19. század
Forrás