Opciós tőzsdei piac a 2020-as válság idején

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a COVID-19 hatását vizsgálom az amerikai tőzsde szektorainak opciós piacát vizsgálom. Három időszakra bontom a vizsgált időtartamot, melyet 2016-tól indítok: a vírus előtti időszak, a WHO 2020. jan. 31-i bejelentéséig, a tőzsdei pánik időszakot, a CARES Act 2020. márc. 27-i életbelépéséig, végül az ezt követő időszak 2021. ápr. 23-ig. A volumenes adatok segítségével megállapítom, hogy a járvány okozott-e változást az egyes szektorok opciós piacán a pánik és az azt követő időszakban. Ezután összevetem az eredményt az opciós volumen és a mögöttes eszközének arányával. Végül kiértékelem az eredményeket a szektorok mutatóival. Vizsgálatom kimutatta, hogy az összesített opciós forgalom megnőtt a pánik időszaka alatt, azonban az egyes szektorokra lebontva eltérést mutat: egyes opciók növekedést mutatnak, míg mások nem kimutatható vagy negatív változást. Ezen eredmények arra utalnak, hogy a befektetők néhány szektort ígéretesebbnek találtak, melynek oka a járvány okozta életviteli változásban keresendő.

Leírás
Kulcsszavak
tőzsde, származtatott értékpapírok, opciók, COVID-19
Forrás