Vezetői szerepek az osztályfőnöki munkában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

ABSZTRAKT

Annak ellenére, hogy a különböző korszakok oktatáspolitikai irányvonalai olykor homlok egyenest más irányba fordították és fordítják az oktatás szekerét, a tapasztalatok szerint az osztályfőnöki munkával kapcsolatban folyamatosan igényként merült és merül fel, hogy az osztályfőnök egy tanulóközösség mindennapjainak irányítójaként több szempontból is a szó szoros értelmében vezetőként viselkedjen. Napjainkban a társadalom, a szülők egyértelműen megfogalmazott elvárása az, hogy az osztály vezetője mindig naprakész információkkal rendelkezzen a tagokról és körülményeikről, a folyamatos megfigyelés eredményeként vegye észre és jelezze, ha baj van, pontosan végezze az adminisztrációt és a tájékoztatást, mindig legyen igazságos, legyen is szigorú és következetes, meg ne is, mindig képviselje az osztályába járó tanulók érdekeit, és még sorolhatnánk, mi mindennek kell(ene) megfelelnie egy osztályfőnöknek. Munkám elején felvázolom az osztályfőnökökre háruló, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Szervezeti és Működési Szabályzatában található munkaköri leírásban szereplő feladatokat a Henry Mintzberg-féle vezetői szerepek rendszerének tükrében. Dolgozatom második részében pedig megvizsgálom, hogy hogyan vélekednek gyakorló osztályfőnök kollégáim a különböző vezetői szerepekkel járó osztályfőnöki feladatokról. Olyan kérdésköröket érintek, amelyek az osztályfőnöki munka megosztóbb, ugyanakkor a mindennapok szerves részét képező aspektusait feszegetik. Célom, hogy utánajárjak, van-e megítélés- és véleménybeli különbség a más-más évfolyamok vezetésével megbízott osztályfőnökök között a különböző feladat- és kérdésköröket illetően.

Leírás
Kulcsszavak
osztályfőnök, osztályfőnöki munka, vezetői szerepek
Forrás