Csalában élő és családjukból kiemelt serdülők jövőkép vizsgálata a reziliencia-szintjük tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom kutatási része, összehasonlító jelleget ölt azáltal, hogy a családjukban élő fiatalok mellett szerepet kapnak azok a serdülők is, akik szakellátásban, a családi környezetből kiemelve nevelkednek. A serdülők jövőorientációs vizsgálata során a reziliencia is szerepet kapott. Kutatásom során igyekeztem arra is választ kapni, hogy a magasabb reziliencia-szinttel rendelkező serdülők, a szülő/nevelő és a közvetlen környezet támogató erejét erősebbnek ítélik –e meg, mint azon fiatalok, akik alacsonyabb reziliencia szinttel rendelkeznek. Vizsgálatom, a jövőbe vetett célok és félelmek megnevezése mellett, a jövőbeni családtípusokra is kiterjed. Kutatási eredményeim megmutatják, hogy másfajta képet mutat -e a vágyott családtípus abban az esetben, ha a gyermek „intézményes” szocializációs közegben nő fel.

Leírás
Kulcsszavak
Serdülő, jövőkép
Forrás