Logisztikai és Raktározási Folyamatok Bemutatása a Frektan Kft. Alkalmazásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam, milyen fontos szerepet játszik a logisztika és a raktározás az internetes kereskedelmi cégek életében. Ehhez a Frektan Kft.-t használtam példaként, ami 14 héten át meghatározta a mindennapjaimat egyben gyakorlati helyemül szolgált. A dolgozat elején, a bevezetésben áttekintjük a vállalat rövid bemutatását, beleértve alapvető tevékenységeit és üzleti stratégiáját. Ezt követően a második fejezetben bemutatjuk a logisztika-menedzsment szerepét a vállalati működésben, kiemelve, hogy hogyan járul hozzá a Frektan Kft. üzleti sikereihez. Ezt követően részletesen elemezzük a logisztikai folyamatokat a Frektan Kft.-nél, rámutatva a cég egyedi gyakorlatára és az iparági sajátosságoknak megfelelő megközelítéseire. A második fejezet alfejezetekben áttekintettem az ellátásilánc-menedzsment koncepcióját és annak hatását a vállalati folyamatokra. Részletesen foglalkoztam a raktározás és a készletezés kérdéseivel, megvizsgálva, hogyan lehet hatékonyan kezelni ezeket a költségeket a vállalat pénzügyi teljesítményének javítása érdekében. Az ezt követő részben a raktározás rendszerét elemeztem, bemutatva, hogy a különböző raktározási stratégiák hogyan teszik lehetővé az optimális készletezést és az ügyfélelégedettség növelését. Végezetül, kitértem az ERP (vállalatirányítási rendszer) előnyeire, és megvizsgáltam, hogyan segíti az informatikai megoldások integrálása a vállalat logisztikai és raktározási folyamatait. Összességében, az elemzés rávilágít a modern logisztikai módszerek jelentőségére, és bemutatja, hogy a Frektan Kft. hogyan alkalmazza ezeket hatékonyan a működésében. A logisztikai funkció nem minden cég esetében azonos mértékben fontos, azonban, hogy zökkenőmentesen működjön egy vállalaton belül, elengedhetetlen, hogy bizonyos mértékben szerepet kapjon a cég életében. Ahogy a világ digitalizálódik, az internetes vásárlások és az online kereskedelem egyre népszerűbbé válnak, így elengedhetetlenné válnak a logisztikai folyamatok, akár egy rendes vállalatirányító szoftver is, ezáltal a vállalatok versenyelőnyhöz juthatnak a piacon a versenytársaikkal szemben. Ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a területtel

Leírás
Kulcsszavak
Logisztika, Raktározás, ERP, EAN
Forrás