A Jti Hungary Zrt. Stratégiai tervének elemzése és a dohánytermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban elemzem a JTI Hungary Zrt. dohányipari vállalat stratégiai tervét, ezzel kapcsolatosan mélyinterjút készítetem. A dolgozat második felében pedig a dohányzással kapcsolatos fogyasztói magatartást vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
dohányipar, dohányzás, stratégiai terv
Forrás