Figyelemfejlesztés alsó tagozatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a figyelemfejlesztés áll a középpontban. Az dolgozat első részében bemutatásra kerül a figyelem fogalma, típusai és mérésének lehetőségei. Továbbá a figyelemzavar és a figyelem fejlesztésének lehetőségei alsó tagozatban. A szakdolgozatban 12 db figyelmet fejlesztő játék található. A dolgozat második felében a Szék-lámpa teszt és a kis-Pieron teszt segítségével egy kvantitatív kutatást végeztem 3. osztályos tanulókkal. Ennek eredményei kerültek elemzésre.

Leírás
Kulcsszavak
figyelemfejlesztés, fejlesztő játékok, Pieron-teszt
Forrás