Az életkorilag integrált óvodai gyermekcsoport 2016-ban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az életkorilag integrált óvodai gyermekcsoportok működését és azok aktualitását vizsgáltam. Történelmi áttekintés után,ma is érvényben lévő, a témához szorosan kapcsolódó problémákat boncolgattam. Így górcső alá vettem az életkori megoszlás problematikáját, az ehhez kapcsolódó speciális kérdéseket, a megfelelő pedagógusi attitűdöt és az integráció és inklúzió értelmezését.Ahhoz, hogy ezek gyakorlati megvalósulását láthassam, szakirodalmak pozitív és negatív állításait sorakoztattam föl, melyeket vegyes életkorú gyermekcsoportok egy napjának megfigyelésével, illetve pedagógusok szubjektív véleményének kikérdezésével megcáfoltam, vagy alátámasztottam.

Leírás
Kulcsszavak
integrált nevelés, vegyes csoport, óvodai nevelés
Forrás