Hangforrások jellemzőinek monitorozása többcsatornás NI PXI alapú mérőrendszerrel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a National Instruments cég PXI mérőrendszerével megvalósított hangforrás lokalizációs eljárást prezentálom. Bemutatom a forrásmeghatározáshoz használt Beamforming algoritmust. Az elméleti áttekintés után a méréshez használt mikrofonmodulokat ismertetem, valamint részletesen szemléltetem a Beamforming algoritmus működését LabVIEW rendszerben.

Leírás
Kulcsszavak
Beamforming, PXI, Hangforrás, National Instruments, akusztikus kamera
Forrás