Versenypolitika az Európai Unióban, különös tekintettel, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom elsődleges célja az Európai Unió – mint az államok egy igen speciális társulása – versenypolitikájának bemutatása abból a szempontból, hogy milyen általános és konkrét célkitűzéseket, mely területeken és hogyan valósít meg. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy igaz-e az, hogy az Európai Unió versenyszabályozása az évek alatt nagyobb hangsúlyt helyezett a versenyjog közgazdasági szemléletére és ez a jogi gyakorlatban is egyre inkább megjelent. Külön figyelmet szentelek a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek és gyakorlati alkalmazását egy jogeseten keresztül (United Brands Company - Chiquita banán) mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
versenypolitika, versenyjog, versenyszabályozás
Forrás