Kiellonnosto

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a tagadás kiemelése (kiellonnosto) a finn nyelvben, mely jelenség az infinitív szerkezetekben érhető tetten. Az infinitív szerkezeteken belül a tárgyi mellékmondatot helyettesítő (tömörítő) referatív (más szóval particípiumos) szerkezetekben vizsgálom a tagadás kiemelését. Mivel az infinitívuszok, akár csak a particípiumok is igei személyraggal el nem látott alakok, ezért azoknak a finn ei tagadó igével történő tagadása nem lehetséges. Az ilyen infinitív igemódosulatok azonban legtöbbször finit főigével jelennek meg egy mondaton belül, ezért tagadásuk a főmondat igéjének tagadásával lehetséges. Ebben az esetben a referatív szerkezet tagadása a főmondat szintjére emelkedik, innen az elnevezés: tagadás kiemelése. A jelenség azért is figyelmet érdemlő, mert a transzformáció során a jelentés változhat. A szakirodalmi áttekintésben a témáról megjelent újabb és régebbi szakirodalmakat veszem át, illetve olyan alapvető fogalmakat tisztázok, mint a referatív szerkezet és a finn nyelv negációja. Dolgozatom legjelentősebb részét a kérdőíves kutatás adja, melyben több mint ezer fő vett részt. Vizsgálati anyagom ezért nagy részben élő nyelvi anyagra épül. A gyakorlati jellegű kutatással a referatív szerkezetek elterjedését is vizsgálom, illetve a referatív szerkezetek tagadási alternatíváira gyűjtöttem anyagot, melyet részletesen ismertetek munkámban.

Leírás
Kulcsszavak
tagadás kiemelése, referatív szerkezet, kiellonnosto, transzformáció, negáció
Forrás