A kiskorúak büntetőjogi védelme

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a büntetőjog gyermekáldozatok védelmét szolgáló intézkedéseinek áttekintésére törekszem, kitérve a Csemegi-kódextől kezdődően a nemzeti jogtörténetre, a hatályos jogi környezetre illetve a nemzetközi elvárásokra. Nagyobb hangsúlyt fektetve a Btk. a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni, illetve a gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekményekről szóló fejezetekben foglalt tényállásokra. A kiskorúak a társadalom különösen kiszolgáltatott csoportját képezik, ezért hatékony védelem hiányában súlyos gyötrelemnek lehetnek kitéve. Sokszor éppen azoktól a felnőttektől kellene őket megvédeni, akiknek számukra a szeretet, biztonságot kellene nyújtania. A büntetőjog ennek megfelelően védelemben részesíti a gyermekeket az őket érő támadásokkal szemben, különösen ha azok az egészséges testi, lelki, erkölcsi, érzelmi, szexuális fejlődést akadályozzák, veszélyeztetik.

Leírás
Kulcsszavak
kiskorú, büntetőjog, védelem
Forrás