Látóképi mészlepedékes csernozjom talaj kálium-ellátottságának jellemzése hagyományos és Baker-Amacher módszerrel

Dátum
2010-05-27T06:51:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyarország meghatározó szántóföldi növénye a kukorica. A szántóterület 25-30 %-án, több mint egymillió hektáron termesztenek kukoricát. A genetikai és agrotechnikai fejlődésnek köszönhetően a nagy hozamú és trágyaigényes szántóföldi kultúráink közé tartozik, termésátlagai látványosan emelkedtek az elmúlt évtizedekben, de átlaghozamaink még napjainkban is elmaradnak a fejlettebb EU-országokétól. Tartamkísérletek eredményei szerint a szemtermés növekedésében a fajta, a növényszám, az öntözés, a növényápolás és talajművelés mellett, meghatározó a trágyázás, a kukorica igényeihez igazodó harmonikus tápanyagellátás. A kijuttatandó műtrágya mennyiségének megállapítására eltérő filozófiájú trágyázási szaktanácsadási rendszerek jöttek létre (MÉM-NAK, MTA TAKI, MTA MGKI), mégis közös vonásuk a mérlegelv, mely szerint a talajok termékenységének fenntartásához a növények termésével elvont tápelemeket kell pótolnunk, a talaj ellátottságának figyelembevételével. A termésképzéshez szükséges tápelemek mennyisége viszonylag jól becsülhető a termesztendő kultúra várható termése és a kémiai összetétele alapján. A talajok tápelem-ellátottságát a termőhelyi adottságok és az oldható tápelem-tartalom figyelembevételével állapítják meg. A ténylegesen felvehető mennyiséget a talaj a talaj tápelem-tartalmán kívül számos környezeti- és talajtényező befolyásolja. A talajok tápelem-szolgáltató képességét a tartalékkészletek átalakulási sebessége határozza meg, így az aktuális készletek meghatározásán kívül a tartalékkészletek átalakulási sebességét is figyelembe kellene venni az ellátottság jellemzésére. Nyilvánvaló, hogy egyetlen kivonószer sem tudja önmagában jól jellemezni a tápelem-dinamikát, azaz a tartalékot, az aktuálisan hozzáférhető tápelem-tartalmat és a két forma közötti átalakulási folyamatok sebességét, valamint irányát. Legyen olyan kivonószer, amely alkalmas a talajoldatban jelen levő tápanyagok mennyiségének meghatározására, míg egy erélyesebb oldatnak, pedig biztosítani kell a növény aktív tápanyag-felvételi folyamataival elérhető tápanyagok, vagyis a könnyen mobilizálódó tartalékok kivonását (aktuális és potenciális tápelem-készlet). Az AL erélyes kivonószer, a talaj tápelem-tartalmának oldható és könnyen kicserélhető részét extrahálja, így a tartalékkészleteket is jellemzi. A 0,001 M kalcium-klorid oldat enyhe kivonószer, mely elsősorban a könnyen oldható, a növények számára hozzáférhető tápelem-tartalmat vonja ki. A Baker-Amacher kivonószer összetételénél fogva alkalmas a tápelemek lekötődésének vizsgálatára, a talaj adszorpciós-deszorpciós viszonyainak meghatározására.

Leírás
Kulcsszavak
talajvizsgálat, csernozjom talaj, Baker-Amacher módszerrel
Forrás