Az apaszerep megváltozása a XXI. század elejére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozati téma Az apaszerep megváltozása a XXI. század elejére címet viseli. A téma kiválasztásában jelentős szerepet játszott a mai családi nevelés fontossága. Hogyan alakul az apák szerepe a gyereknevelés során és tudja-e egyáltalán férji illetve apai kötelezettségeit gyakorolni, teljesíteni? Ebben a megváltozott, félresiklott világban tudják-e a szülők tisztességre, becsületre, őszinteségre nevelni gyermeküket? Van-e még apai szigor? Ma már a lázadások korát éljük, melyben a gyerek központi szerepe túlnőtte önmagát. Gyakran már a bölcsődés korú gyermekek irányítják a szülőt, nem pedig fordítva. Régen, míg a férfi dolgozott és a nő feladata volt a háztartás és a gyerekek gondozása, az apák – hiába nem szembetűnően -, de kivették részüket a nevelésből. Apjukat az akkoriban felnövő nemzedékek tisztelték, a férfinak volt tekintélye. A nők egyenjogúságával mára ez teljesen megváltozott. Napjainkban már a nő is dolgozik, gyakran anyaként is. Kevés olyan családot találunk, ahol a nő háztartásbeli, az apa a családfenntartó. Dédnagyapáink korában más elvárások sújtottak egy férfit, mint ma. Ennek is utánajártam és dolgozatom 2. fejezetében bővebben térek ki rá. A II. világháborút követően a válások száma nőtt, ez a mai napig növekedő tendenciát mutat. A válások során a házastársak külön költöznek, és a gyerekek elhelyezéséről a bíróság dönt. A kivizsgálások után általában az anyánál helyezik el a gyermeket, illetve gyermekeket. Ennek az a hátránya, hogy a gyerek ritkán vagy sohasem láthatja édesapját. Az apák szerepe ma már nem olyan élesen elhatárolt. Hiszen hallhatunk olyan apákról, akik egyedül nevelik fel gyermeküket. Ennek több oka is lehetséges. Az anya nem viselkedett megfelelően, esetleg elhalálozott. Minden esetben a férfira nehéz feladat hárul. Felmerülhet a kérdés, hogyan tudja megoldani a gyereknevelés gondját. A dolgozat 3. fejezete egy interjún keresztül mutatja be az apa egyedülálló szülő voltát. A fiúk életében nélkülözhetetlen a férfi minta. A szakdolgozat 4. fejezete ezt részletesebben taglalja. Néhány írónk is számot ad apaként gyermekei neveléséről. Karinthy Frigyes fia, Karinthy Ferenc a kisfiáról, Marciról ír. Napjaink írója, Birtalan Ferenc Tarisznyában a tenger című kötetéből egy apró novella elemzésén keresztül a gyermeki fantáziáé a főszerep.

Leírás
Kulcsszavak
apaszerep, családi nevelés, család, férfiszerep
Forrás