Természetes ellenségek előfordulása Sárréti búzatáblákon

Dátum
2011-04-20T11:01:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az emberiség, ahogy technikailag fejlődik és létszáma gyarapszik, egyre nagyobb mértékben terheli a környezetét különböző veszélyes anyagokkal. Ezek közé tartoznak a különböző növényvédő szerek is. Ezek káros hatását az élővilágra és benne az emberekre, vizsgálattokkal már bizonyították. Sokan emiatt teljes mértékben elvetendőnek tartják a vegyszerek használatát, míg mások a kémiai növényvédelmet tartják elfogadhatónak. Az elfogadott álláspont valahol a kettő között van. Ebben a témában készítettem el a szakdolgozatomat, amely az őszi búza hasznos élőlényeinek vizsgálatával foglalkozik. Azaz milyen hatással vannak a környezeti tényezők, a termesztéstechnológia, és nem utolsósorban a táblaméret a természetes ellenségekre. A felméréseket, hálózásokat Nádudvar környékén, egy Nagy- Sárréti településen, különböző méretű táblákon (40 hektáros és egy 2 hektáros területen) végeztem. A vizsgálatokhoz hálózást, növényfelvételezést használtam. Bővebben értékelhető eredménye a hálózásnak volt, a növényvizsgálat nem mutatott túl sok mindent. Az irodalmi források révén képet alkottam arról, hogy külföldön és hazánkban különböző körülmények között milyen hasznos élőlények fordulnak elő szántóföldön és azon belül is búza kultúrában. A hálózások során összegyűlt ízeltlábúak meghatározásra kerültek, különös tekintettel a ragadozó fajokra. Az összegyűlt anyagot táblázatokba foglaltam, és ezek alapján értékeltem az eredményeket. A következő adatok és strukturális paraméterek kerültek értékelésre: egyedszám, fajszám, diverzitás és ekvitabilitás az egyes vizsgálati pontokon, a hasznos rovarokat (főleg ragadozókat) illetően. A következő hasznos ízeltlábúak fordultak elő a vizsgált táblákon, amelyeknek nagy jelentősége van: a katicabogarak (Coccinellidae), tolvajpoloskák (Nabidae) és a fátyolkák (Chrysopidae). Az adatok értékelése és vizsgálata után megállapítottam a nagyméretű és a kisméretű táblán előforduló hasznos ragadozók egyedszámát és a fajszámát. A vizsgálatokból az a következtetés vonható le, hogy nem szükséges a meglévő szegélyek megszüntetése, művelésbe vonása, mivel ezek biztosítják a természetes ellenségek fennmaradását.

Leírás
Kulcsszavak
természetes ellenségek, búza, Sárrét, búzatáblák
Forrás