Modern növényvédő szerek hatásmechanizmusa, stabilitása, lebomlása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban négy különböző típusú növényvédő szer (acetoklór, klórpirifosz, molinát, EPTC) oxidációs stabilitását vizsgáltuk. A degradáció kiváltására egy enyhe oxidációs eljárást alkalmazunk, amellyel jól lehet modellezni a hatóanyagok környezetében uralkodó oxidatív körülményeket. A bomlás során létrejövő termékeket GC-MS technikával vizsgáltuk. A detektált bomlástermékeket azonosítottuk és feltételezett bomlási mechanizmusokra tettünk javaslatot.

Leírás
Kulcsszavak
Növényvédő szer, Fenton-reakció, GC-MS, Oxidáció
Forrás