A post-mortem betegellátás jogi szabályozásának és körülményeinek változása a COVID-19 hatására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozatomban azt elemeztem, hogy a boncolásokat és a halottkezelést érintő jogszabályok hogyan változtak a COVID-19 világjárvány idején, ez milyen nehézségeket okozott illetve kitértem az aktív betegellátás kihívásaira és a menedzsment nehézségeire is. Az aktív betegellátás területén a legnagyobb problémát a szakszemélyzet hiánya és az ugrásszerűen megemelkedett betegszám okozta. A menedzsment tekintetében a dolgozói elégedettség szinten tartása és a szakmai kompetenciák újra gondolása volt a fő cél. A kórboncolásokat egy időre felfüggesztették. Amikor erre már nem volt szükség akkor is csak szigorított szabályok szerint lehetett őket elvégezni, mind a személyzet, a felszerelések és a munkavédelmi eszközök tekintetében. A használandó bonctechnika is változott. A halottkezelés és temetés szabályai is módosultak, nem lehetett nyitott koporsós temetéseket tartani. A probléma a bevezetett változásokkal az volt, hogy néha nem voltak egyértelműek, gyorsan változtak, ami egy újabb nehézséget jelentett az egészségügyi intézmények számára.

Leírás
Kulcsszavak
boncolás, COVID-19, halott kezelés, jogszabály változás
Forrás