Kétféle kínai gyógynövény (Astragalus membranaceus és Lonicera japonica) hatása a kecsege (Acipenser ruthenus L.) természetes immunválaszára és növekedési teljesítményére

Dátum
2010-12-15T08:22:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egészséges táplálkozásban nagy szerepe van a halfogyasztásnak. Az élelmiszertermelés iparosodásával a halak is egyre fontosabb alapanyagaivá váltak az élelmiszeriparnak, ezért egyre szélesebb körben terjed el mesterséges tenyésztésük, amelynek ökológiai jellemzője, hogy ezekben az életközegekben nem alakulhat ki az ideális biológiai egyensúly, így könnyebben megjelenhetnek bizonyos betegségek, mint a természetes élőhelyeken. Manapság sok kutató érdeklődését felkeltette a gyógynövények és kivonataik használata halbetegségek megelőzésére és gyógyítására a gyógyszerek, kemikáliák és antibiotikumok helyett, különös figyelmet fordítva a kínai és indiai gyógynövényekre. Dolgozatomban in vivo vizsgáltam kétféle kínai gyógynövény, az Astragalus membranaceus (csűdfű) és a Lonicera japonica (japán lonc) kivonatainak hatását a kecsege természetes immunválaszára és növekedési paramétereire.Az eredményeket egyváltozós variancia-analízissel (ANOVA) értékeltük ki, a szignifikanciaszint 0,05 volt.Összességében csak a fehérvérsejtek fagocitáló aktivitásának vizsgálatánál tudtam szignifikáns növekedést mérni a 0,1%-os Astragalus és 0,1%-os Lonicera kivonatok keverékével kezelt csoportban. Kijelenthető, hogy a csecsege természetes immunrendszere is reagált a gyógynövénykivonatokkal való kezelésre, de az eredmények korántsem olyan meggyőzőek, mint a régebb óta vizsgált halfajok esetén, ezért fontosnak tartom a módszerek továbbfejlesztését, és további kísérleteket ezzel a fajjal.

Leírás
Kulcsszavak
Kecsege, kínai gyógynövény, természetes immunrendszer
Forrás