A jógának a gerinc és a mellkas állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálata fiatal felnőttek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Korunk emberére jellemző a mozgásszegény és ülő életmód, melynek következtében felborul a megfelelő izomegyensúly és kialakul a helytelen testtartás. Napjainkban egyre kedveltebb mozgásforma a jóga, melynek gyakorlatanyaga az izomzat erősítésére, nyújtására, az ízületi helyzetérzékelésre is hatással van. A jógában alkalmazott testtartások fejlesztik az egyensúlyt és koordinációt, valamint segítenek a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszeri hatások kiegyensúlyozásában. Vizsgálatunk célja volt felmérni, hogy a jógagyakorlás milyen hatással van a gerinc és mellkas mozgásaira, a törzs izmainak flexibilitására. Feltételeztük, hogy a gerinc mozgástartományai és a mellkaskitérés nagyobbak a rendszeresen jógát végzők körében. Továbbá hipotéziseink közt szerepelt, hogy a jógázók saját általános egészségi állapotukat jobbnak ítélik, mint a rendszeres jógát nem folytatók. Vizsgálatunk során 20-20 főt mértünk fel a célcsoport és a kontroll csoport tagjaiként. Méréseink során fizikális teszteket (a gerinc flexios, extensios, lateralflexios, rotatios mozgástartományának mérése, mellkaskitérés mérése, Delmas-index, Sit and Reach teszt, ujj-talaj távolság) és SF-36 kérdőívet használtunk. A csoportösszehasonlítások során f-próbát és kétmintás t-próbát alkalmaztunk. Számításaink alapján a célcsoport esetében szignifikánsan nagyobbnak találtuk a gerinc flexios (p=0,0038) és extensios (p=0,03) mozgástartományait a lumbalis szakaszon, valamint jobb és bal oldalon a gerinc lateralflexios (p=0,024 és 0,007) és rotatios (p=0,034 és 0,021) mozgástartományát. Szintén szignifikáns (p<0,001) különbséget állapítottunk meg a két csoport között az ujj-talaj távolság, a Sit and Reach teszt és a Delmas-index esetében. A mellkaskitérés egyik vizsgált magasságában sem kaptunk szignifikáns különbséget. Az SF-36 kérdőív által vizsgált 8 kérdéskörből 7 esetén találtuk a célcsoport értékeit szignifikánsan jobbnak, melyek közül az általános egészségi állapot (p=0,00038) és lelki egészség (p=0,00033) esetén kiemelkedő szignifikanciát állapítottunk meg. Eredményeink alátámasztották feltételezéseinket, miszerint a rendszeres jógavégzés növeli a gerinc mozgástartományait, az izomzat rugalmasságát és hozzájárul a helyes testtartás kialakításához. Megállapítottuk, hogy pozitív hatást gyakorol az általános testi és lelki egészség megélésére és a stressz kezelésére. Korábbi kutatásokkal ellentétben a mellkaskitérést vizsgálatunk során nem találtuk szignifikánsan nagyobbnak a kontroll csoport értékeinél.

Leírás
Kulcsszavak
jóga, gerinc, mellkas, testtartás, mozgástartomány
Forrás