Posztoperatív komplikációk összehasonlítása malignus emlőtumor miatt végzett axillaris blockdissectiók és sentinel nyirokcsomó biopsiák kapcsán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A malignus emlődaganatok biológiai tulajdonságainak pontosabb megismerésével a multidiszciplináris kezelés az egyre hatékonyabb, de a beteget egyre kevésbé terhelő módszerek felé tolódik, így a sebészet is a kevésbé invazív, ennél fogva kevesebb szövődménnyel járó megoldásokra törekszik. Az axillaris nyirokrégióban végzett beavatkozások ebből a szempontból különös jelentőségűek, hiszen súlyos mozgási, nyirokkeringési és neuropathiás komplikációkkal járhatnak. Diplomamunkám során a malignus emlőtumor miatt végzett axillaris blockdissectiók és sentinel nyirokcsomó biopsiák késői szövődményeit hasonlítottuk össze. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Sebészeti Osztályán 2015-ben axillaris blockdissectióval operált 39 beteget, valamint sentinel nyirokcsomó eltávolításon átesett 39 beteget vizsgáltunk. Elemeztük a műtéti és a patológiai adatokat, általunk szerkesztett kérdőív segítségével értékeltük a betegek szubjektív megítélését a mozgási korlátozottság, nyirokoedema és neuropathia tekintetében, majd ugyanezeket a paramétereket az irodalomban ajánlott módszerek figyelembe vételével, fizikális módszerekkel is vizsgáltuk. Szubjektív, kérdőíves vizsgálataink során szignifikáns különbséget találtunk az ADB rovására a karduzzadás érzésben és az érzéskiesésben. A mellkasi fájdalom, kar-vállfájdalom, karemelési nehezítettség és zsibbadás tekintetében előnyt észleltünk az SLND csoportnál, de ezek a statisztikai szignifikancia szintjét nem érték el. Objektív, mérésekkel végzett vizsgálataink során a vállmozgás beszűkülésében, illetve a fájdalom-és hidegérzet kiesésben észleltünk szignifikáns különbséget a két csoport között. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy az axillaris blockdissectio számos súlyos szövődményt eredményezhet, melyek szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő, mint a sentinel nyirokcsomó preparálás során. Ugyanakkor, ez utóbbi szövődményei sem elhanyagolhatók, különösen a neuropathiás komplikációk tekintetében. Emiatt lehetőség szerint törekedni kell a kevésbé invazív módszerek alkalmazására, kevésbé destruktív műtéti technikára.

Leírás
Kulcsszavak
axillaris blockdissectio, sentinel nyirokcsomó biopsia, emlőtumor
Forrás