A mindset szerepe az önbecsülésben, a társas összehasonlításban és az élettel való elégedettségben

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a mindset hatását vizsgálom az önbecsülésre, társas összehasonlításra, valamint az élettel való elégedettségre korosztályi megkötés nélkül, de túlnyomó többségben fiatal felnőtt mintán. Vizsgálatom során sikerült eredményekkel alátámasztanom a fejlődő mindset egyénre kifejtett pozitív hatásait a rögzült mindsettel szemben. A mindset egyfajta hiedelem, tehát változtatható jellemzőnk. Miért ne törekednénk magasabb és stabilabb önbecsülésre, és nagyobb elégedettségre, amelyeket a társas összehasonlítási módunk is segít? Dolgozatom szakirodalmi és eredményeket bemutató része is e kérdést veti fel.

Leírás
Kulcsszavak
mindset, önbecsülés, társas összehasonlítás, társas összehasonlítási orientáció, önbecsülés labilitása, élettel való elégedettség, önértékelés, önbizalom, önszeretet
Forrás